TẠI WOPEN TECHNOLOGY

Chúng tôi nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong lĩnh vực kết nối không dây, thu thập dữ liệu không dây và tự động hóa quá trình xử lý dữ liệu. Sản phẩm gồm mạng cảm biến, hệ thống điều khiển không, hệ thống chatbot xử lý dữ liệu tự động, hệ thống cảnh báo tự động. Sản phẩm của chúng tôi được ứng dụng vào smarthome, smartcity, nông nghiêp và thủy sản.

Xem chi tiết

ĐỐI TÁC của wopen

Đi nhanh thì đi một mình ,đi xa thì đi cùng nhau!